Oil filter OPEL KADETT

Image of OPEL KADETT
DISPLACEMENTENGINE NUMBERYEARFILTER TYPE
C14NZ1994
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1993
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1992
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1991
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1990
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
E16NZ1994
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1993
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1992
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1991
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
X16SZ1994
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1993
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1992
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1991
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
17D1994
 • Height: 115 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 61 External diameter: 76 External diameter 2: 71 External diameter 1: 78
1993
 • Height: 115 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 61 External diameter: 76 External diameter 2: 71 External diameter 1: 78
1992
 • Height: 115 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 61 External diameter: 76 External diameter 2: 71 External diameter 1: 78
1991
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1990
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1989
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
16SV1993
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1992
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1991
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1990
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1989
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1988
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1987
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1986
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
20NE1993
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1992
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1991
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1990
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1989
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1988
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1987
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
C20NE1993
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1992
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1991
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1990
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1989
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1988
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1987
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
20XE1991
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1990
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1989
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1988
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
20XEJ1991
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1990
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1989
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1988
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
C20XE1991
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1990
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1989
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1988
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
14NV1991
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1990
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1989
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
12SC1991
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1990
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1989
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1988
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1987
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1986
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1985
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1984
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
18E1991
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1990
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1989
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1.5mm
 • Thread size: M18x1. 5mm
1988
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1987
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1986
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1985
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1984
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
13S1990
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1989
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1988
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1987
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1986
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1985
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1984
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1982
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1981
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1980
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
16D1990
 • Height: 115 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 61 External diameter: 76 External diameter 2: 71 External diameter 1: 78
1989
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1988
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1987
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1986
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1985
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
13NB1990
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1989
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1988
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1987
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
1986
 • Height: 86.5 Thread size: M 18 X 1.5 Internal diameter 1: 62 External diameter: 75 External diameter 2: 71.5 External diameter 1: 77
16DA1989
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1988
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1987
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1986
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1985
 • Height: 103mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
16SH1986
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1985
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1984
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1983
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1982
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
1981
 • Height: 92mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: M18x1.5mm
12N1982
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1981
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1980
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
13N1982
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1981
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1980
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
12S1982
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1981
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1980
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
C13N1982
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1981
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm
1980
 • Height: 91mm
 • External diameter: 78mm
 • Thread size: 3/4-16mm

Other data from OPEL KADETT

Other related vehicles