Brake pads SUZUKI VITARA

Image of SUZUKI VITARA
DISPLACEMENTENGINE NUMBERYEARFRONT SHOESHIND SHOES
1.4K14C2016 -
 • Height: 40.2mm
 • Thickness: 14.4mm
 • Length: 98.6mm
2015 -
 • Height: 40.2mm
 • Thickness: 14.4mm
 • Length: 98.6mm
1.6D16AA2016 -
 • Length: 98.5mm
 • Width: 39.9mm
 • Height: 14.5
2015 -
 • Length: 98.5mm
 • Width: 39.9mm
 • Height: 14.5
M16A2016 -
 • Length: 98.5mm
 • Width: 39.9mm
 • Height: 14.5
2015 -
 • Length: 98.5mm
 • Width: 39.9mm
 • Height: 14.5
G16B2000
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 15.4mm
-
1999
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 15.4mm
-
1998
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1997
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1996
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1995
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1994
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1993
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1992
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1991
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
G162000
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 15.4mm
-
1999
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 15.4mm
-
1998
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 15.4mm
-
1997
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 15.4mm
-
1996
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1995
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1994
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1993
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1992
 • Length: 103.4mm
 • Width: 43.6mm
 • Thickness: 14.3mm
-
1991
 • Length: 103.4mm
 • Width: 43.6mm
 • Thickness: 14.3mm
-
G16A2000
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 15.4mm
-
1999
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 15.4mm
-
1998
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 15.4mm
-
1997
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1996
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1995
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1994
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1993
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1992
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1991
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1990
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1989
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1988
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.2mm
 • Thickness: 14.8mm
-
G16AI2000
 • Length: 99mm
 • Width: 61.8mm
 • Thickness: 15.6mm
-
1999
 • Length: 99mm
 • Width: 61.8mm
 • Thickness: 15.6mm
-
1998
 • Length: 99mm
 • Width: 61.8mm
 • Thickness: 15.6mm
-
1997
 • Length: 99mm
 • Width: 61.5mm
 • Thickness: 16mm
-
1996
 • Length: 99mm
 • Width: 61.5mm
 • Thickness: 16mm
-
1995
 • Length: 99mm
 • Width: 61.5mm
 • Thickness: 16mm
-
1994
 • Length: 99mm
 • Width: 61.8mm
 • Thickness: 15.6mm
-
1993
 • Length: 99mm
 • Width: 61.8mm
 • Thickness: 15.6mm
-
1992
 • Length: 99mm
 • Width: 61.8mm
 • Thickness: 15.6mm
-
1991
 • Length: 99mm
 • Width: 61.8mm
 • Thickness: 15.6mm
-
1990
 • Length: 99mm
 • Width: 61.8mm
 • Thickness: 15.6mm
-
1989
 • Length: 99mm
 • Width: 61.8mm
 • Thickness: 15.6mm
-
G16AC1999
 • Length: 103.4mm
 • Width: 43.6mm
 • Thickness: 14.3mm
-
1998
 • Length: 103.4mm
 • Width: 43.6mm
 • Thickness: 14.3mm
-
1997
 • Length: 103.4mm
 • Width: 43.6mm
 • Thickness: 14.3mm
-
1996
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1995
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1994
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1993
 • Length: 103.5mm
 • Width: 43.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
1992
 • Length: 103.4mm
 • Width: 43.6mm
 • Thickness: 14.3mm
-
1991
 • Length: 103.4mm
 • Width: 43.6mm
 • Thickness: 14.3mm
-

Other data from SUZUKI VITARA

Other related vehicles