Brake pads SUZUKI SPLASH

Image of SUZUKI SPLASH
DISPLACEMENTENGINE NUMBERYEARFRONT SHOESHIND SHOES
1.0K10B2015
 • Height №1: 52.5mm
 • Length №1: 116.4mm
 • Thickness №1: 17.3mm
-
2014
 • Height №1: 52.5mm
 • Length №1: 116.4mm
 • Thickness №1: 17.3mm
-
2013
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2012
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2011
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2010
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2009
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2008
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
1.2K12B2015
 • Height №1: 52.5mm
 • Length №1: 116.4mm
 • Thickness №1: 17.3mm
-
2014
 • Width: 116mm
 • Thickness: 17mm
 • Height: 52mm
-
2013
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2012
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2011
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2010
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2009
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2008
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
Z13DT/D13A2014
 • Length: 116.5mm
 • Width: 52.6mm
 • Height: 15.9
-
D13A2013
 • Length: 116.1mm
 • Width: 51.9mm
 • Thickness: 16.6mm
-
2012
 • Length: 116.1mm
 • Width: 51.9mm
 • Thickness: 16.6mm
-
2011
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2010
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2009
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2008
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
Z13DTJ2013
 • Length: 116.1mm
 • Width: 51.9mm
 • Thickness: 16.6mm
-
2012
 • Length: 116.1mm
 • Width: 51.9mm
 • Thickness: 16.6mm
-
2011
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2010
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2009
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-
2008
 • Length: 116.4mm
 • Width: 52.5mm
 • Thickness: 17.3mm
-

Other data from SUZUKI SPLASH

Other related vehicles