Brake pads SUZUKI GRAND VITARA

Image of SUZUKI GRAND-VITARA
DISPLACEMENTENGINE NUMBERYEARFRONT SHOESHIND SHOES
1.6M16A2015
 • Width: 138mm
 • Thickness: 16mm
 • Height: 55mm
-
2014
 • Height №1: 54.8mm
 • Length №1: 138mm
 • Thickness №1: 16.5mm
-
2013
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
2012
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
2011
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
2010
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
2009
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
2008
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
2007
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
2006
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
2005
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
-
G16B2005
 • Length: 110.2mm
 • Width: 54.9mm
 • Thickness: 14.5mm
-
2004
 • Length: 110.2mm
 • Width: 54.9mm
 • Thickness: 14.5mm
-
2003
 • Length: 110.2mm
 • Width: 54.9mm
 • Thickness: 14.5mm
-
2002
 • Length: 110.2mm
 • Width: 54.9mm
 • Thickness: 14.5mm
-
2001
 • Length: 110.2mm
 • Width: 54.9mm
 • Thickness: 14.5mm
-
1.9F9QB2015
 • Height: 54.8mm
 • Thickness: 16.5mm
 • Length: 138mm
-
2014
 • Height: 54.8mm
 • Thickness: 16.5mm
 • Length: 138mm
-
2013
 • Length: 123mm
 • Width: 55.1mm
 • Thickness: 15.3mm
-
2012
 • Length: 123mm
 • Width: 55.1mm
 • Thickness: 15.3mm
-
2011
 • Length: 123mm
 • Width: 55.1mm
 • Thickness: 15.3mm
-
2010
 • Length: 123mm
 • Width: 55.1mm
 • Thickness: 15.3mm
-
2009
 • Length: 123mm
 • Width: 55.1mm
 • Thickness: 15.3mm
-
2008
 • Length: 123mm
 • Width: 55.1mm
 • Thickness: 15.3mm
-
2007
 • Length: 123mm
 • Width: 55.1mm
 • Thickness: 15.3mm
-
2006
 • Length: 123mm
 • Width: 55.1mm
 • Thickness: 15.3mm
-
2005
 • Length: 123mm
 • Width: 55.1mm
 • Thickness: 15.3mm
-
F9Q2015
 • Width: 138mm
 • Thickness: 16mm
 • Height: 55mm
 • Width: 106mm
 • Thickness: 14mm
 • Height: 38mm
2014
 • Width: 138mm
 • Thickness: 16mm
 • Height: 55mm
 • Width: 106mm
 • Thickness: 14mm
 • Height: 38mm
2013
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
 • Length: 105.5mm
 • Width: 38.2mm
 • Thickness: 14mm
2012
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
 • Length: 105.5mm
 • Width: 38.2mm
 • Thickness: 14mm
2011
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
 • Length: 105.5mm
 • Width: 38.2mm
 • Thickness: 14mm
2010
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
 • Length: 105.5mm
 • Width: 38.2mm
 • Thickness: 14mm
2009
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
 • Length: 105.5mm
 • Width: 38.2mm
 • Thickness: 14mm
2008
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
 • Length: 105.5mm
 • Width: 38.2mm
 • Thickness: 14mm
2007
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
 • Length: 105.5mm
 • Width: 38.2mm
 • Thickness: 14mm
2006
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
 • Length: 105.5mm
 • Width: 38.2mm
 • Thickness: 14mm
2005
 • Length: 116.7mm
 • Width: 45.5mm
 • Thickness: 14.8mm
 • Length: 105.5mm
 • Width: 38.2mm
 • Thickness: 14mm

Other data from SUZUKI GRAND-VITARA

Other related vehicles