Air filter CITROEN ZX

Image of CITROEN ZX
DISPLACEMENTENGINE NUMBERYEARTYPE
1.4KDX(TU3M/Z)1998
 • Height: 164mm
 • Internal diameter: 102mm
 • External diameter: 140mm
1997
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1996
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1995
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1994
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1993
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1992
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
KFX(TU3JP)1998
 • Height: 164mm
 • Internal diameter: 102mm
 • External diameter: 140mm
1997
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1996
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1995
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1994
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1993
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1992
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
KDY(TU3M)1998
 • Height: 164mm
 • Internal diameter: 102mm
 • External diameter: 140mm
1997
 • Height: 164mm
 • Internal diameter: 102mm
 • External diameter: 140mm
1996
 • Height: 164mm
 • Internal diameter: 102mm
 • External diameter: 140mm
1995
 • Height: 164mm
 • Internal diameter: 102mm
 • External diameter: 140mm
1994
 • Height: 164mm
 • Internal diameter: 102mm
 • External diameter: 140mm
KDZ(TU3M/Z)1997
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1996
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1995
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1994
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1993
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1992
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm
1991
 • Height: 164mm
 • External diameter: 140mm
 • Internal diameter №1: 102mm
 • Internal diameter №2: 78mm

Other data from CITROEN ZX

Other related vehicles